U.02.07.00.00.00.000_Uzaktan Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi Eğitimi